Voor al je vragen: 06 12785564 Appen mag ook! info@you-me-care.nl

Begeleiding

Samen op weg naar meer grip en stabiliteit

 

Individuele thuisbegeleiding

Vanuit You & Me Care bied ik ook ambulante begeleiding aan. Het gaat hierbij om individuele thuisbegeleiding die van toepassing is, of wordt, bij milde tot ernstige problemen in het psychisch functioneren. De begeleiding wordt bekostigd vanuit de gemeente (WMO) op basis van een PGB. In de meeste situaties richt de begeleiding zich op de volgende gebieden:

– Rehabilitatie (terugkeer in de maatschappij na ziekte) en herstel (uitvergroten van de gezonde delen in de persoonlijkheid)
– Maatschappelijk functioneren, sociaal/ relationeel functioneren en economisch functioneren

Kenmerkend aan de begeleiding is dat deze plaats vindt binnen je thuissituatie en vaak langdurig van aard is. Ben je benieuwd naar mijn werkwijze?

 

Wat levert mijn begeleiding je op?

  • Beter leren plannen en organiseren
  • Ontwikkeling van meer zelfstandigheid
  • Leren hoe je een sociaal netwerk kunt opbouwen en onderhouden
  • Beter in staat om ondersteuning te bieden aan je zoon of dochter (wanneer er sprake is van ouderbegeleiding)

 

N.B:
Deze vorm van zorg is geen therapeutische interventie en komt daardoor niet in aanmerking voor vergoeding vanuit de zorgverzekering. Deze vorm van zorg kan bekostigd worden vanuit een PGB (jeugdwet/ WMO). Om de kwaliteit van mijn begeleiding te kunnen waarborgen, ben ik opgenomen in het voor GGZ agogen (Registerplein).